“Alle studenten aan de Faculteit der Geesteswetenschappen moeten hun stem kunnen laten horen, ongeacht welke taal ze spreken.”

Mijn naam is Sara, ik ben 18 en ik zit in het tweede jaar van de studie English Language and Culture. Het afgelopen academisch jaar was ik lid van de Opleidingscommissie van Engels. Hier heb ik de smaak van de medezeggenschap te pakken gekregen, en daarom doe ik mee aan de Facultaire studentenraadsverkiezingen! 

Ik sta voor een sterk tweetalige faculteit, duurzaam universiteitsbeleid en kwaliteit boven rendement. Als Nederlandse student aan een internationale opleiding ben ik in staat om beide kanten goed te kunnen vertegenwoordigen in de raad. Ik wil pleiten voor de beschikbaarheid van informatie en voorzieningen in twee talen, en het verbeteren van contact tussen Nederlandse en internationale studenten, bijvoorbeeld door taaluitwisseling. Hiernaast wil ik verzet bieden tegen het rendementsdenken aan onze faculteit en de ongefundeerde haast opleidingen te fuseren en/of naar het Engels om te zetten het hoofd bieden.