“De samenleving en universiteit kunnen wel wat kritische Geesteswetenschappers gebruiken”

De Faculteit lijkt op het eerste gezicht een ongrijpbare bureaucratische slangenkuil met verschillende spelers en vele belangen. Toch ben ik er, ondanks mijn initiële scepsis, achter gekomen dat je in de Facultaire Studentenraad (FSR) toch werkelijk dingen kan bereiken. Door goed te overleggen met de decaan kan je veel bereiken. Het is helaas gebleken dat goed overleg soms niet volstaat. Dan moet je zaken op andere manieren oplossen, bijvoorbeeld door mediation aan te vragen, een geschil aanhangig te maken of actief tegen te werken op andere dossiers. Alhoewel de medezeggenschap wel degelijk invloed heeft, moeten de bestuurders daar soms aan herinnerd worden. Ik wil wederom in de FSR strijden voor de invloed van de medezeggenschap en de inspraak van studenten. Ik wil vechten voor democratisch verkozen opleidingsdirecteuren en inspraak over de inrichting van het curriculum. Ik wil vechten voor directe inspraak van studenten in het beleid van de UvA. Want laten we eerlijk zijn; zowel de maatschappij als de Universiteit kunnen wel wat kritische geesteswetenschappers gebruiken.