“Online onderwijs mag niet plots de norm worden.”

Het belang van autonome geesteswetenschappen wordt door onderwijsbestuurders structureel miskend. Jarenlange bezuinigingen hebben geleid tot grotere werkgroepen, het verdwijnen van vakken en specialisaties, een hogere werkdruk voor docenten en minder tijd voor onderzoek. Problemen die in de nasleep van de coronacrisis alleen maar groter zullen worden. We zullen ons als studentenraad dit jaar bezig moeten houden met de vraag hoe ons onderwijs vorm te geven in de anderhalvemetersamenleving. Als lid van de studentenraad wil ik mij inzetten om ervoor te zorgen dat maatregelen die nu tijdelijk noodzakelijk zijn, zoals online colleges en minder contacturen, geen kostenbesparende norm worden.