De problemen die in 2015 de aanleiding waren voor de protesten, zijn nog lang niet opgelost. Docenten hebben steeds minder tijd voor onderzoek door een te hoge werkdruk, stap voor stap verdwijnen steeds meer specialisaties en de faculteit begint steeds meer een diplomafabriek te lijken.

Het is essentieel dat studenten nu niet de strijd opgeven en zowel op straat als in de raad hun geluid laten horen. Eerst als vicevoorzitter in de FSR en daarna als afgevaardigde in de CSR heb ik mij anderhalf jaar ingezet voor de geesteswetenschappen, maar het werk is nog niet klaar!

Ik ben Roeland, afgevaardigde van de FSR, voorzitter van de CSR, lid van TOF, student filosofie en geesteswetenschapper in hart en nieren!