“Voor een persoonlijke faculteit “

Als geesteswetenschappers zit kritisch denken in ons bloed en dus hoort dat integraal deel te zijn van ons curriculum. Maar hoe kan de faculteit proberen dit bij studenten te kweken als we worden opgesloten in lokalen met zulke grote werkgroepen dat er niet eens genoeg stoelen zijn?

In de opleidingscommissie geschiedenis heb ik kennis gemaakt met de nadelen van grote werkgroepen: minder feedback, minder kennisoverdracht en uiteindelijk minder kwaliteit. Als lid van de studentenraad ga ik me inzetten vóór de kleine werkgroepen die ons onderwijs zo veel beter maken, maar die systematisch worden uitgekleed.

Ook wil ik me richten op het behoud van kleine studies en het tegengaan van de verdere verengelsing van Nederlandstalige bachelors. Ik wil strijden voor een kleine, persoonlijke universiteit.