“Voor een faculteit waar iedereen welkom is”

Elk jaar opent de faculteit der Geesteswetenschappen haar deuren voor meer en meer internationale/niet-Nederlandse studenten. Met alle respect voor de situatie, voelen wij ons vervreemd en onzichtbaar voor de autoriteiten. Hoewel ik al sinds 2017 student ben aan deze universiteit, voel ik me nog steeds niet begrepen.

Ik studeer Literary and Cultural Analysis, waar ik zicht heb gekregen op de noodlottige positie van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Deze faculteit zou een voorbeeld moeten zijn voor anderen, vooral in tijden waarin we strijden tegen het rendementsdenken aan de universiteit. Het is belangrijk dat alle stemmen gehoord worden wanneer we strijden voor onze grondrechten. Bezuinigingen mogen niet meer plaatsvinden achter gesloten deuren en de mening van studenten moet op waarde geschat worden.

Ik wil niet dat de UvA een wrede instelling is waar men zich niet welkom voelt. Van zichtbaarheid voor mensen van kleur tot gender gelijkheid, van een groene omgeving tot een queer agenda! Ik wil deel uitmaken van een faculteit waar uitsluiting geen rol meer speelt. Onze faculteit is in potentie divers en zal dat zijn wanneer onze stemmen gehoord worden. Ik beloof iedereen te vertegenwoordigen in de studentenraad, onafhankelijk van hun gender, seksualiteit, huidskleur of nationaliteit. Een betere faculteit is mogelijk.