“Transparantie en dialoog, absoluut geen monoloog.”

Het afgelopen jaar in de opleidingscommissie heb ik gemerkt dat er veranderingen plaatsvinden waar de student en docent weinig tot geen zicht en invloed op lijken te hebben.

De specialisaties maken geesteswetenschappen sterk. Toch lijken deze te verdwijnen. De authenticiteit moet behouden worden. De studenten hebben recht op specialistische kennis en moeten hierbij niet belemmerd worden door rendement.

Volgend jaar ga ik mij inzetten voor een decentrale, sociale en toegankelijke faculteit. Mijn naam is Freya Chiappino, student Kunstgeschiedenis, komend jaar student filosofie, een vrouw die niet op zal geven en de lijsttrekker van TOF.