Voor een brede en diverse faculteit

Na vijf jaar aan de Faculteit der Geesteswetenschappen gestudeerd te hebben, waarin ik me anderhalf jaar heb ingezet voor de studentenraad en één jaar voor de opleidingscommissie van filosofie, zie ik dat er nog steeds ruimte is voor verbetering.

Laten we vooral niet vergeten dat we hier wetenschap bedrijven, een activiteit die zich niet moet laten leiden door cijfertjes en studentenaantallen. De geesteswetenschappen zijn immers een geheel aan prachtige disciplines en wij hebben het geluk te studeren aan een faculteit met een breed scala aan opleidingen.

Na jaren van bezuinigen lijkt deze faculteit zich te begeven op het pad naar financiële gezondheid, maar ik denk dat het belangrijk is dat de studentenraad in de gaten houdt dat er niet nóg meer wordt wegbezuinigd. Ik denk dat de FGw klaar is om weer te investeren, waarbij vooral aandacht moet worden besteed aan diversiteit, duurzaamheid en de versterking van opleidingscommissies.