studeert Kunstgeschiedenis

“studentenwelzijn, betrokkenheid en onderwijskwaliteit.”

Ik geloof dat studenten daadwerkelijk betrokken moeten worden in het bestuur van de faculteit via de medezeggenschap. Uiteindelijk weten studenten en docenten zelf het beste hoe de kwaliteit van het onderwijs kan worden gewaarborgd. Vanuit mijn ervaring op drie verschillende faculteiten en in de opleidingscommissie Kunstgeschiedenis, hoop ik mijn kennis te gebruiken voor betere middelen omtrent studentenwelzijn. Daarnaast wil ik mij hard maken voor open communicatie tussen bestuur en student en als voornaamste voor de kwaliteit van het onderwijs.