studeert Filosofie

“Stop de verarming van de geesteswetenschappen!”

De problemen die in 2015 de aanleiding waren voor de protesten, zijn nog lang niet opgelost. Docenten hebben steeds minder tijd voor onderzoek door een te hoge werkdruk, stap voor stap verdwijnen steeds meer specialisaties en de faculteit begint steeds meer een ‘diplomafabriek’ te lijken. Het is essentieel dat studenten nu niet de strijd opgeven en zowel op straat als in de raad hun geluid laten horen. Komend jaar ga ik de raad in om mij in te zetten voor een decentrale, toegankelijke en persoonlijke faculteit, waar kennis belangrijker is dan rendement. Ik ben Roeland, vicevoorzitter van de FSR, lijsttrekker voor TOF, student filosofie en geesteswetenschapper in hart en nieren!