studeert Franse Taal en Letterkunde

“bestaansrecht voor kleine studies”

Ik ben Loekie van Dinther en ik doe een kleine studie namelijk Franse taal en cultuur. Ik heb gemerkt dat er steeds meer gedeelde vakken met andere studies komen, waardoor er minder ruimte voor verdieping of keuzeruimte binnen het vakgebied is. Ik vind dat bezuinigingen niet ertoe moeten leiden dat kwaliteit van onderwijs achteruit gaat. Ik zal mij ervoor inzetten dat er niet alleen om financiële redenen colleges gecombineerd zullen worden en dat er nog steeds ruimte zal zijn voor specialisatie binnen kleine studies.