studeert Cognition, Language and Communication

“Wat je niet weet, kun je leren.”

Iedere student die zichzelf beter wil leren kennen, die buiten zijn boekje wil gaan, die wil kiezen voor zelfontplooiing, zou dat moeten kunnen doen. Sterker nog, de faculteit zou dat moeten aanmoedigen. Toch wordt er van ons verwacht een vast patroon te volgen en zijn we druk bezig met wekelijkse opdrachten, verplichte colleges en toetsen buiten de tentamenweken om, waardoor er weinig tijd overblijft voor het vrije denken en doen dat de geesteswetenschappen siert. Ik ben Lara, student Cognition, Language and Communication.  Ik wil me inzetten voor een ruimdenkende en toegankelijke faculteit waarbij de stem van de student niet alleen gehoord wordt, maar ook voorop staat.