Mijn naam is Wouter Hoevers, ik ben 20 jaar, en ik volg momenteel de Bachelor Taalwetenschap aan deze faculteit. Ik ben blij dat ik op de lijst sta bij TOF, omdat de mensen bij deze partij volgens mij erg proberen te doorgronden hoe ze zo goed en realistisch mogelijk de studenten van de FGw kunnen helpen. Zowel ikzelf als anderen bij mijn partij vinden het bijvoorbeeld erg belangrijk dat studenten hun keuzeruimte gemakkelijk, en zo vrij als mogelijk is, kunnen invullen.

In de FSR wil ik graag zo goed mogelijk onderzoeken welke achterliggende systemen een rol spelen bij de bestuurlijke beslissingen die op de faculteit genomen worden, om het de student zo makkelijk mogelijk te maken om veel uit de studietijd te halen. Hoewel de individuele student namelijk een klein deel is van de universiteit, is de universiteit bepalend voor het leven van de student.