Ik ben Tom Dautzenberg, 20 jaar oud en derdejaars student Europese Studies. Vanaf het begin van mijn studie ben ik altijd erg betrokken geweest bij de Studievereniging Europese Studies, waarvoor ik nu bestuurslid ben. Als penningmeester in het SES-bestuur kom ik in contact met een groot deel van de Europese Studies-studenten uit verschillende jaarlagen. Ik heb besloten me verkiesbaar te stellen omdat ik heb gemerkt dat de FSR FGw niet erg leeft onder studenten Europese Studies. Dit is jammer, omdat het een van de grootste opleidingen binnen de faculteit is en de FSR wel degelijk van groot belang is voor studenten van deze opleiding. Met mijn kandidatuur hoop ik meer mensen bij de besluitvorming binnen de faculteit te kunnen betrekken. Daarnaast zou ik me hard willen maken voor de belangen van internationale studenten, die op dit moment door de taalverschillen geen echte stem hebben.