Mijn naam is Elisa Janssen, derdejaarsstudent Nederlands. Alhoewel ik nog steeds houd van lezen, sporten en in het gras liggen, heb ik me het afgelopen jaar vooral beziggehouden met het onderwijs op de faculteit. Ook volgend jaar wil ik mij weer met alle liefde inzetten voor jullie. Wat ik op dit moment het belangrijkst vind is dat studenten in bacheloropleidingen zelf kunnen kiezen op welke manier zij hun keuzeruimte invullen. Ik vind daarom bijvoorbeeld dat studenten een minor moeten kunnen kiezen, maar niet verplicht zouden moeten doen. Een ander punt dat op dit moment voor mij in het rijtje ‘belangrijkst’ staat, is dat de faculteit zich moet richten op het behoud van specialistisch onderwijs. Bij het meer en meer richten op interdisciplinair bacheloronderwijs dient iedereen te beseffen dat studenten eerst moeten beschikken over specialistische kennis, voordat zij die kennis kunnen inzetten bij vakken/opleidingen waarbij verschillende disciplines worden gebundeld. Ik zal mij hard inzetten voor onder andere deze twee punten als lid van de facultaire studentenraad.