Mijn naam is Charlotte Osté. Volgend studiejaar zit ik alweer in mijn laatste jaar van de Research Master Linguistics. Daarnaast volg ik de master Nederlandse Taal en Cultuur. Het zal je dan ook vast niet verbazen dat taal en literatuur mijn passies zijn. Daarnaast houd ik me erg graag bezig met onderwijs. Naast dat ik sta te popelen om mijn eerstegraadslesbevoegdheid te halen, kijk ik ook graag kritisch naar het beleid van onze faculteit, zoals het taalbeleid, beleid rondom keuzeruimte en het beleid over het uitbreiden van medezeggenschapsrechten. De afgelopen twee jaar heb ik dit gedaan in de studentenraad. Hier heb ik geleerd dat een kritische blik vanuit medezeggenschapsorganen heel belangrijk is en vaak een sterker en breder gedragen beleid voortbrengt. Het aangaan van de dialoog met bestuurders is echter minstens zo belangrijk als een kritische blik. Die dialoog dient hier en daar echter wel verbeterd te worden. Zo zullen opleidingsdirecteuren volgend jaar intensiever contact moeten onderhouden met de opleidingscommissies nu deze commissies meer rechten krijgen. Volgend jaar zal ik deze dialoog willen aanmoedigen. Op die manier wil ik me inzetten voor sterkere posities van medezeggenschapsorganen.