Onderwijs voor alle studenten (klik voor meer over dit thema)

 • Een sterke Facultaire Diversity Officer
 • Bredere werving van studenten en medewerkers
 • Goede begeleiding voor studenten met een mentale of fysieke functiebeperking

Onderwijs kent geen prijs (klik voor meer over dit thema)

 • Onderwijskwaliteit vóór studentenaantallen
 • Afschaffen van BSA
 • Terugdringen van verschoolsing
 • Ruimte voor investering in diversiteit en duurzaamheid
 • Stoppen met de samenvoeging van masterprogramma’s

Onderwijs door overleg (klik voor meer over dit thema)

 • Decentrale besluitvorming waar dat kan
 • Faculteitsbrede deliberatie over belangrijke onderwerpen
 • Sterke opleidingscommissies met sterke rechten