Partijprogramma 2019

Als grootste én enige decentrale partij van de FGw strijdt TOF al jaren voor:

 • Een decentrale UvA, waar beslissingen op het laagst mogelijke niveau worden genomen
 • Een meer diverse Faculteit der Geesteswetenschappen, waar elke student zich thuis voelt en er aandacht voor diversiteit is in het curriculum.
 • Sterke opleidingscommissies die in een vroeg stadium betrokken worden bij de vorming van het curriculum.
 • Een faculteit met kwalitatief goed onderwijs, waar de intrinsieke waarde van de Geesteswetenschappen gewaarborgd wordt.
 • Een duurzame faculteit, waar klimaat en het milieu een grote rol spelen.
 • Een faculteit waar het belang van democratie erkend wordt: waar de dialoog zegeviert en de medezeggenschap gehoord wordt.

Onderwijs voor alle studenten

 • Een sterke Facultaire Diversity Officer
 • Bredere werving van studenten en medewerkers
 • Goede begeleiding voor studenten met een mentale of fysieke functiebeperking
 • Klik op de link voor meer over: diversiteit, studeren met een functiebeperking, mentale gezondheid en studiebegeleiding.

Onderwijs kent geen prijs

 • Onderwijskwaliteit vóór studentenaantallen
 • Afschaffen van BSA
 • Terugdringen van verschoolsing
 • Ruimte voor investering in diversiteit en duurzaamheid
 • Stoppen met de samenvoeging van masterprogramma’s
 • Klik op de link voor meer over: rendementsdenken, bezuinigingen, verengelsing, bindend studieadvies, verschoolsing, het einde van 8-8-4, flexstuderen, duurzaamheid, studentenhuisvesting en catering.

Onderwijs door overleg

 • Decentrale besluitvorming waar dat kan
 • Faculteitsbrede deliberatie over belangrijke onderwerpen
 • Sterke opleidingscommissies met sterke rechten
 • Klik op de link voor meer over: decentralisatie, faculteitsbrede deliberatie, opleidingcommissie, OC verkiezingen, een democratischer curriculum en een decentrale Centrale Studentenraad.