Decentraal, maar…

TOF zet zich in voor een zo decentraal mogelijke universiteit. Toch is er een aantal zaken dat studenten van de faculteit Geesteswetenschappen beïnvloedt, maar niet alleen decentraal aangepakt kan worden. Voorbeelden hiervan zijn het kamertekort en duurzaamheid. Ondanks de decentrale insteek wil TOF deze centrale problemen aanpakken, omdat de studenten van de faculteit rechtstreeks beïnvloeden.

De keerzijde van het vele werven

Een van de grootste problemen is de ontoegankelijkheid van de universiteit en dus ook van de FGw die volgt uit het tekort aan studentenwoningen. Doordat de universiteit per student betaald krijgt, is de universiteit onvermoeibaar aan het werven, in het bijzonder voor internationale studenten. Dit heeft grote problemen als gevolg. Zo is er in Amsterdam een groot kamertekort. Vastgoedinvesteerders maken hier gebruik van en eisen torenhoge huren. Een huur van tussen de 700 en 1000 euro per maand is voor sommige internationale studenten de normaalste zaak van de wereld. Deze studenten zijn van harte welkom, maar moeten wel een betaalbare plek hebben om te wonen. Geen kamer hebben veroorzaakt veel zorgen en kan grote negatieve gevolgen hebben voor de zelfontplooiing tijdens de opleiding, bovendien maakt het de faculteit minder toegankelijk. TOF vindt allereerst dat de faculteit eerlijk moet zijn tegenover aankomende studenten: de faculteit moet duidelijk maken hoe moeilijk het is om een verblijfplaats te vinden in Amsterdam. Niet alleen mooie wervingsteksten, maar ook een beschrijving van de realiteit.

Dat is echter niet genoeg. Om de faculteit toegankelijk te houden is het van groot belang dat studenten de kans krijgen betaalbaar te wonen in de stad. Ook voor diversiteit aan sociaaleconomische achtergronden is betaalbare studentenhuisvesting een randvoorwaarde. TOF is voor een algehele stop op de werving van internationale studenten zo lang het kamertekort niet is opgelost. Er kan niet langer geworven worden totdat de UvA ervoor zorgt dat al die internationale studenten een plek hebben om te wonen en te studeren.

Wil de UvA weer gaan werven, dan moet het kamertekort opgelost worden. Om het kamertekort op te lossen wil TOF dat de UvA samenwerkt met de gemeente. De enige partij met een serieuze invloed op de hoeveelheid beschikbare kamers in Amsterdam is namelijk de gemeente. TOF vindt dat de Universiteit van Amsterdam  haar best moet doen om de kamernood hoger op de agenda van de gemeente te krijgen. Door op te trekken met andere facultaire raden en de centrale studentenraad wil TOF het komende jaar de strijd aan gaan met het kamertekort en de andere gevolgen van overpopulatie op de uatie.