Partijprogramma 2018

Jezelf ontwikkelen, interesses ontdekken en de vrijheid krijgen om de academische wereld te verkennen, maar ook ruimte hebben om je te specialiseren en de wereld om je heen leren begrijpen. Dat is waar studeren volgens TOF, de grootste studentenpartij aan de Faculteit der Geesteswetenschappen, om draait. In de huidige tijd waarin economisch belang een steeds grotere rol speelt, wordt het principe van kennis als doel an sich onderdrukt. Er is een economische blik op onderwijs en wetenschap waarbij snel afstuderen, efficiëntie en maatschappelijk nut leidend zijn. Dit zorgt ervoor dat studeren niet langer een vorm van zelfontplooiing kan zijn. Er blijft weinig ruimte over voor het ontwikkelen van kritische geesten. TOF vindt dit een zorgwekkende ontwikkeling en wil niet dat de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) een fabriek wordt waarin studenten met een diploma snel afgeleverd worden. Voor TOF is het principe van studeren als vorm van zelfontplooiing een prioriteit. TOF zet zich in om dit geluid te vertalen naar het beleid van de faculteit.

Naast het aanbieden van kwalitatief onderwijs en de ruimte voor vrije ontwikkeling vindt TOF het zeer belangrijk dat studenten actief betrokken kunnen zijn bij hun faculteit. Het betrekken en luisteren naar kritische studenten door de faculteit is van cruciaal belang voor een gezonde en dynamische academische omgeving. TOF strijdt voor een faculteit waarin studenten betrokken en gehoord worden bij zowel faculteitsbrede besluitvorming als opleidingsspecifieke besluitvorming zoals curriculumherzieningen.

Met TOF kies je voor een inclusieve faculteit, waar onderwijs voorop staat, waar er ruimte is voor zelfontwikkeling en waar studenten gehoord worden. TOF staat dan ook voor een decentrale, persoonlijke en toegankelijke faculteit en heeft verschillende ideeën over hoe dit kan worden bereikt. Deze zullen hieronder toegelicht worden.

Onderstaande knoppen verwijzen u door naar de volgende hoofdstukken van het partijprogramma, dat onder aan de pagina volledig te downloaden is.

Wij van TOF staan voor een decentraal geregelde FGw. TOF zet zich in voor het unieke karakter van de geesteswetenschappen en de kwaliteit van het onderwijs. TOF heeft bewust de keuze gemaakt om zich alleen op het beleid van de FGw te richten. Op deze manier zal dat unieke karakter blijven voortbestaan/niet uit het oog verloren worden. Voor de kwaliteit van het onderwijs is het belangrijk dat zaken over het onderwijs zo decentraal mogelijk worden geregeld. Dan ligt niet alleen de verantwoordelijkheid bij de deskundigen, maar blijft ook het intrinsieke karakter van elke opleiding gewaarborgd.

TOF wil dat het onderwijs toegankelijk is voor elke student die zich op universitair niveau wil ontwikkelen via een studie aan de FGw. TOF zet zich dan ook in voor een toegankelijke faculteit waar verschillende studenten van het onderwijs kunnen genieten en maakt zich hard voor verbeteringen op onder andere het gebied van diversiteit en studenten met een functiebeperking. Daarnaast wil TOF toegankelijk onderwijs op een andere manier nastreven, bijvoorbeeld door studenten toe te laten tot honoursprogramma’s op basis van hun motivatie in plaats van een cijfergemiddelde. Ook wil TOF niet langer dat vakken uitsluitend opengesteld worden voor studenten van research masters. Studenten moeten het onderwijs kunnen volgen dat aansluit bij hun interesses.

TOF vindt het belangrijk dat studenten een studieprogramma volgen dat aansluit bij hun interesses en dat studenten zich zo goed mogelijk ontwikkelen binnen hun studie. Bepaalde ontwikkelingen op de faculteit, zoals rendementsmaatregelen en bezuinigingen, beïnvloeden het onderwijs dat jij als student volgt. TOF vindt het belangrijk om kritisch naar deze maatregelen te kijken en in dialoog te treden om sommige maatregelen te veranderen of af te schaffen.

TOF zet zich in voor een zo decentraal mogelijke universiteit. Toch is er een aantal zaken dat studenten van de faculteit Geesteswetenschappen beïnvloedt, maar niet alleen decentraal aangepakt kan worden. Voorbeelden hiervan zijn het kamertekort en duurzaamheid. Ondanks de decentrale insteek wil TOF deze centrale problemen aanpakken, omdat de studenten van de faculteit rechtstreeks beïnvloeden.


Het volledige partijprogramma is te downloaden als .PDF bestand: Partijprogramma 2018.