Partijprogramma 2017

Wij van TOF staan voor een kritische, kwalitatieve en decentraal geregelde Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw). Als grootste facultaire studentenpartij op de FGw zet TOF zich in voor het unieke karakter van de geesteswetenschappen en de kwaliteit van het onderwijs. Daarom richten wij ons niet op het centrale beleid, maar alleen op onze faculteit. Voor de kwaliteit van het onderwijs is het belangrijk dat zaken over het onderwijs zo decentraal mogelijk worden geregeld. Dan ligt niet alleen de verantwoordelijkheid bij de deskundigen, maar blijft ook het intrinsieke karakter van elke opleiding gewaarborgd. Door middel van een sterke en degelijke onderbouwing willen we altijd het debat aangaan met de bestuurders van de faculteit. TOF is er voor alle studenten van onze faculteit, samen bewaken wij het intrinsieke karakter van de geesteswetenschappen.

Samenvatting partijprogramma

Onderstaande knoppen verwijzen u door naar de volgende hoofdstukken van het partijprogramma, dat onder aan de pagina volledig te downloaden is.

Het volledige partijprogramma is te downloaden als .PDF bestand: Partijprogramma TOF 2017.