Wij van TOF staan voor een kritische, kwalitatieve en decentraal geregelde Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw). Als grootste facultaire studentenpartij op de FGw zet TOF zich in voor het unieke karakter van de geesteswetenschappen en de kwaliteit van het onderwijs. Daarom richten wij ons niet op het centrale beleid, maar alleen op onze faculteit.

Voor de kwaliteit van het onderwijs is het belangrijk dat zaken over het onderwijs zo decentraal mogelijk worden geregeld. Dan ligt niet alleen de verantwoordelijkheid bij de deskundigen, maar blijft ook het intrinsieke karakter van elke opleiding gewaarborgd. Door middel van een sterke en degelijke onderbouwing willen we altijd het debat aangaan met de bestuurders van de faculteit. TOF is er voor alle studenten van onze faculteit, samen bewaken wij het intrinsieke karakter van de geesteswetenschappen.

Oprichting

TOF is opgericht door een aantal raadsleden uit de Facultaire Studentenraad van het jaar 2014-2015. Het jaar van de profielschets en de bezettingen van het Bunge- en het Maagdenhuis. Als raadsleden hebben we de discussie vanaf het begin gevoerd. Niet alleen met bestuurders maar ook met de Centrale Studentenraad (CSR) en onze toenmalige partijen. Die discussies hebben onze ogen geopend.

Het geluid van de Faculteit der Geesteswetenschappen werd te weinig verkondigd op andere terreinen dan onze eigen faculteit. Onze belangen werden niet behartigd door de CSR, soms was het juist het tegenovergestelde: wij moesten ons verdedigen tegenover de CSR als ware zij het CvB. In januari bereikte de situatie voor ons het kookpunt toen er, wederom met dreigende instemming van de CSR, macht van de faculteiten naar het CvB ging. Na een verhitte discussie was het voor ons duidelijk, niet alleen op de UvA maar ook binnen de medezeggenschap moeten dingen veranderen.

Daarom hebben wij TOF opgericht. TOF is een facultaire partij die strijd voor decentralisatie en voor het verwijderen van het rendementsdenken aan de Faculteit der Geesteswetenschappen.