Partijstandpunt TOF omtrent referenda

Middels dit statement spreekt TOF zich uit over het houden van referenda aan de UvA. Voor TOF is decentralisatie van de besluitvorming op de faculteit een belangrijk speerpunt. Dit houdt volgens TOF een samenwerking tussen docenten en studenten in. Zij kennen de faculteit het beste en zouden over organisatie en onderwijs aan de faculteit moeten beslissen. Een wenselijke manier om de inspraak van docenten en studenten te vergroten is volgens TOF een grotere rol voor de Facultaire Studentenraad (FSR) en de opleidingscommissies (OC’s). Voor TOF is het houden van referenda geen doeltreffend middel om deze decentralisatie te bereiken.
In het geval van het huidige referendum spelen er meer dingen mee. Mede door een problematisch tijdspad, waar TOF zich binnen de FSR al over heeft uitgesproken, zijn studenten te weinig geïnformeerd om een goed overwogen besluit te nemen. Dit heeft tot gevolg dat studenten zich of laten leiden door de heersende stemmen in sociale media, of besluiten hun stem helemaal niet te laten horen. De uitslag van het referendum zal niet het standpunt van de gemiddelde student weergeven en daarmee voorbijgaan aan zijn doel.
Daarnaast is het voor TOF zeer de vraag of studenten zich überhaupt willen uitspreken over dergelijke gecompliceerde vraagstukken. Wat TOF betreft is de student er primair om aan goed onderwijs deel te nemen en om er in discussie met medestudenten, met docenten en met de verschillende studentenafvaardigingen op toe te zien dat de onderwijskwaliteit behouden blijft. Niet iedere student wil meepraten over het beleid van de universiteit en dat hoeft voor TOF niet te veranderen.
Aangezien het lopende referendum er hoe dan ook zou komen, heeft de TOF-fractie in de FSR geprobeerd het referendum zo goed mogelijk te laten verlopen. TOF heeft zich hard gemaakt voor een neutrale campagne van de FSR, die slechts zou informeren over het referendum en niet zou aanzetten tot stemmen. Daarnaast heeft de fractie de FSR aangezet tot het sturen van een brief naar de organisatoren van het referendum over het problematische tijdspad.
Tot slot heeft TOF zelf een brief gestuurd aan de commissie Democratisering & Decentralisering over de fraudegevoeligheid van het huidige referendum. Het is mogelijk je stem uit te brengen als student van een andere faculteit dan waar je daadwerkelijk studeert, wat de uitslag onvermijdelijk beïnvloedt en wat laat zien dat de stemmodule niet waterdicht is. Dit referendum en referenda in het algemeen zijn volgens TOF dus niet de manier om studenten een stem te geven.

Aanbevolen artikelen