FGw kiest TOF!

Onlangs werden Roeland en andere lijsttrekkers van studentenpartijen geïnterviewd door Folia Magazine over hun partij. Lees hieronder de antwoorden van Roeland!


Noem vijf kernwoorden om je partij te kenschetsen.

‘Decentraal, toegankelijk, persoonlijk, kritisch, geesteswetenschappers.’

 

Brandt het vuur van de Maagdenhuisbezetting in je partij?

‘Belangrijker dan de vraag of het vuur nog brandt, is de vraag of de problemen die tot de bezetting hebben geleid er nog zijn. En die zijn er nog. Ons onderwijs verschraalt ieder jaar als gevolg van te weinig geld. Docenten hebben steeds minder tijd voor onderzoek door een te hoge werkdruk, stap voor stap verdwijnen steeds meer specialisaties en de faculteit begint steeds meer een diplomafabriek te lijken, in plaats van een academische vrijplaats. Voor TOF, een partij met een hart voor de geesteswetenschappen, is dit waarom wij ook komend jaar weer de strijd aangaan in de raad: tegen het rendementsdenken en vóór de geesteswetenschappen!’

 

Hoe denk je zoveel mogelijk studenten te bewegen op jouw partij te stemmen?

‘Wij willen zoveel mogelijk studenten op de hoogte brengen van de ontwikkelingen die gaande zijn op onze faculteit. Nog belangrijker dan weten wat er speelt, is weten dat je daar als student zelf invloed op hebt. Tijdens de verkiezingen zijn wij op alle locaties van de faculteit aanwezig om dit aan studenten te vertellen! Bewustwording van de bestaande problemen en mogelijkheden is stap één, een stem op Tof is stap twee.’

 

Wat wil je het komende jaar bereiken met je partij?

‘Komend jaar gaan wij onder meer het belang van de studenten bewaken bij de volgende ronde bezuinigingen, de toegankelijkheid van het onderwijs vergroten, meewerken aan een ambitieus diversiteitsbeleid voor onze faculteit en de positie van opleidingscommissies versterken. Om dit te bereiken gaat TOF pragmatisch aan de slag, met een kritische blik, maar met bereidheid tot compromis.’

 

Lees het hele interview hier!

Aanbevolen artikelen