Ik ben Julia Ballak, 21 jaar oud, kom uit Amsterdam en ik ben een derdejaars geschiedenisstudent. Tevens zat ik vorig jaar in het bestuur van studievereniging Kleio.

Ik merk dat de beslissingen die genomen worden vaak heel ver van mij afstaan als student, terwijl het beleid veel invloed heeft op ons. Daarom vind ik dat een sterke studentenstem enorm belangrijk is. Studentenmedezeggenschap moet hoger op de prioriteitenlijst komen te staan zodat beslissingen zo dicht mogelijk bij studenten worden gemaakt. Daarnaast ben ik voor goed Nederlandstalig onderwijs, fysiek onderwijs en beter contact met studieverenigingen.