Mijn naam is Sara, ik zit momenteel in het derde jaar van mijn studie Engels en het afgelopen jaar ben ik namens TOF raadslid geweest in de FSR FGw. De belangrijke dossiers waar ik de afgelopen tijd aan heb gewerkt lopen volgend jaar door en zijn dus gebaat bij continu├»teit: de jaarindeling 7-7-4 bijvoorbeeld, een ontwikkeling die voor veel studenten voelbaar is en waarvan de evaluatie waarschijnlijk pas volgend studiejaar op gang komt. Ook (bestuurs)organisatie en het Universiteitskwartier zijn dossiers waar ik volgend jaar graag mee verder wil. Daarnaast zal ik me in de studentenraad blijven inzetten om de onderwijskwaliteit te bewaken: digitalisering van het onderwijs moet binnen de perken blijven, zodat we na corona niet nog steeds college moeten volgen vanachter de laptop. Als tweetalig en ervaren raadslid wil ik volgend jaar graag weer een bijdrage leveren aan een kritische en capabele FSR.’