Ik ben Sara Verveer, vierdejaarsstudent Geschiedenis en 21 jaar. Ik ben drie jaar lang actief geweest bij studievereniging Kleio en ik ben de afgelopen twee jaar lid geweest van de Opleidingscommissie Geschiedenis. Ik doe mee aan de studentenraadverkiezingen omdat ik me wil inzetten voor facultair beleid dat onderwijskwaliteit en studentenwelzijn vooropstelt. 

Ik sta voor een faculteit waar kleinschalig onderwijs de norm is, er geen onnodige verengelsing van opleidingen plaatsvindt en beslissingen zoveel mogelijk op decentraal niveau worden genomen. Daarnaast pleit ik voor betere communicatie tussen de faculteit, de FSR, studieverenigingen en studenten. Studenten moeten op de hoogte zijn van de veranderingen die plaatsvinden aan hun faculteit. Als raadslid wil ik ervoor zorgen dat de faculteit een plek is waar elke student zich veilig en thuis voelt en waar het unieke karakter van de Geesteswetenschappen Faculteit wordt gewaarborgd.’